O systemie

Dla powiatu, dla gminy, dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla Ciebie!

Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy powstał poprzez połączenie ze sobą w odpowiednich proporcjach: doświadczenia strażackiego (Ochotnicza Straż Pożarna), wiedzy politechnicznej (Politechnika Wrocławska) oraz najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych.

W Selektywnym Systemie Alarmowo-Wywoławczym cenimy przede wszystkim możliwości rozwoju każdej z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w danej gminie, dlatego też dla każdej z nich gwarantujemy dostarczenie najwyższej jakości usług powiadamiania, niezależnie od tego czy jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego czy też nie.

To co wyróżnia Nasz system to przede wszystkim ogromne możliwości, które dodatkowo z każdym dniem staramy się poszerzać, tak aby jakość świadczonych przez Nas usług była na jeszcze wyższym poziomie.
Na decyzję Państwa o przystąpieniu do Selektywnego Systemu Alarmowo-Wywoławczego powinno mieć wpływ szereg czynników, z których najważniejsze to:

 • Różnorodność rodzajów alarmowania, zarówno całych miejscowości (syreny strażackie itp.) jak i ich poszczególnych strażaków-ochotników,
 • szybkość działania, która cały czas ulega zwiększeniu i na dzień dzisiejszy szczyci się znaczącymi parametrami w tym zakresie, które to Państwo również powinni dostrzec i docenić, mianowicie od momentu otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu:
  średni czas zaalarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz WSZYSTKICH należących do niego strażaków-ochotników wynosi około 10 sekund!
 • zasięg działania, który w danej Gminie może obejmować do 100% wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a to wszystko przy pełnej minimalizacji kosztów, które ustalane są indywidualnie dla każdej jednostki w danej gminie,
 • redundancja, czyli nadmiarowość, termin ten określa najnowocześniejsze podejście do bezpieczeństwa systemu na wypadek wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii. Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy jest w 100% odporny na wystąpienie wszelkich usterek technicznych. Typowym problemem w wielu jednostkach jest np.: brak prądu, który w większości przypadków uniemożliwia prawidłowe powiadomienie dostatecznej liczby osób, Nasz Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy jest w PEŁNI odporny na taki stan rzeczy i gwarantuje, że zadanie szybkiego i skutecznego zaalarmowania strażaków wykonane zostanie w 100%.
 • wszechstronność systemu, to niebywały atut, który zdecydowanie wyróżnia Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy spośród innych tego typu systemów, chodzi tutaj o możliwość uaktywniania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez Wójta Gminy, Komendanta Głównego lub inne upoważnione w tym zakresie osoby.
 • narzędzie wspomagania decyzji dla Państwowych Straży Pożarnych, system nie tylko posiada zalety dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, także tych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale i dyspozytorów z Państwowej Straży Pożarnej jako przebogata platforma ułatwiająca bardzo precyzyjne zlokalizowanie miejsca zdarzenia, a także wybór i bardzo szybkie wezwanie odpowiednich jednostek.
 • możliwość wykorzystania systemu do realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej w Państwa Gminie,
 • system jest zgdony z najnowszą koncepcją budowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
 • znaczący jest także prestiż związany z jego posiadaniem i stosowaniem, który nadaje nowy wymiar, rewolucjonizując dotychczas wykorzystywane systemy oraz wprowadza najnowocześniejszy standard dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mimo wymienionego ogromu możliwości system cechuje się niewyobrażalną wręcz prostotą i łatwością obsługi, ponadto w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów natury technicznej służymy kompleksową, całodobową obsługą, funkcjonującą siedem dni w tygodniu!

Jesteśmy firmą oferującą dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych najkorzystniejszy, najnowocześniejszy i jednocześnie najbardziej funkcjonalny system, z którym nie może konkurować żadna inna firma w Polsce!
Jeżeli potrzebujesz najwyższej klasy systemu alarmowania w Twojej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej lub we wszystkich jednostkach należącej do Twojej gminy, to Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy jest właśnie dla Ciebie.

Dołącz do systemu już dziś poprzez nawiązanie kontaktu z Nami oraz ustalenie dogodnego dla Państwa terminu bezpłatnej prezentacji, która jest pierwszym, niezobowiązującym etapem przystąpienia do systemu. Podczas prezentacji Wspólnie ustalimy, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla Państwa oraz przedstawimy pełne możliwości Naszego systemu.

Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy Skuteczność, Nowoczesność, Prestiż!

O firmie

SOFTALERT jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w dostarczaniu najwyższej jakości usług alarmowania oraz sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym szczególnie jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Głównym produktem firmy jest rewolucyjny Selektywny System Alarmowo-Wywoławczy, który powstał poprzez połączenie ze sobą w odpowiednich proporcjach: doświadczenia strażackiego (Ochotnicza Straż Pożarna), wiedzy politechnicznej (Politechnika Wrocławska) oraz najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych.

Swoje usługi świadczymy przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współpracujemy także z Gminami, Komendantami Gminnymi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Obroną Cywilną. Największe korzyści płyną jednak do każdego z osobna mieszkańca danej gminy, której jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zdecydowały się przystąpić do Selektywnego Systemu Alarmowo-Wywoławczego, gdyż poziom ich bezpieczeństwa wzrasta diametralnie.

Z każdym dniem staramy się podnosić jakość Naszych usług, przez co jesteśmy gwarancją wzorowej współpracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, a to wszystko z myślą o Ochotniczych Strażach Pożarnych i bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców!